Psichologinis konsultavimas

Psichologinis suaugusiųjų, paauglių konsultavimas atliekamas remiantis kognityvine elgesio terapija. Konsultavimas, paremtas kognityvine elgesio terapija, yra orientuotas į kliento minčių stebėjimą, kurios turi įtakos kliento emocijoms bei elgesiui. Emocijos ar elgesys, kuriuos klientas vertina kaip trikdančius jo gyvenimą, tikėtina kyla dėl klaidingų įsitikinimų, susiformavusių galbūt dar vaikystėje. Taigi konsultavimo esmė – yra aptikti šiuos klaidingus įsitikinimus bei pakeisti juos naujais. Pakeitus klaidingus įsitikinimus naujais – keičiasi tiek emocijos, tiek elgesys.